Nieuwe patiënt

Wij nemen nog nieuwe patiënten aan, maar beperken ons tot inwoners van onderstaande perimeter. Dit werd zo afgestemd met de hieronder vermelde omliggende huisartspraktijken waar wij een goed contact mee onderhouden:

Bent u nieuw in onze praktijk, vragen wij eerst even langs te komen om uw ID te laten inlezen. Zo beschikken wij over al uw contactgegevens en kunnen wij uw dossier opvragen bij de vorige huisarts. Graag vragen wij u telefonisch contact op te nemen met onze praktijk om die afspraak in te plannen. 

 

Hieronder volgt een woordje uitleg in verband met de werking van onze praktijk.


1. Voorschriften

Hebt u een voorschrift dringend nodig, gelieve daarvoor dan in de voormiddag te bellen (8-12u). Voorschriften zullen pas klaar zijn 24 uur na uw aanvraag. Bellen voor het aanvragen van ‘al uw chronische medicatie’ kan niet. Telefonische voorschriften dienen enkel ter uitzondering. Wij vragen om na 12 uur niet meer voor voorschriften te bellen. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van u en uw huisarts om voldoende voorschriften te voorzien als u op consultatie komt. Gelieve daar steeds een gewoonte van te maken en aldus aan het einde van elke consultatie met uw arts na te kijken wat u zeker nodig heeft.


2. Beluurtjes

Wij lassen dagelijks beluurtjes in zodat u een korte vraag rechtstreeks aan een arts kan stellen. Tijdens de consultaties wordt er niet doorverbonden met een arts tenzij voor urgenties. Gelieve op het beluurtje van uw vaste huisarts te bellen zodat er correcte zorg en opvolging geboden kan worden. Heeft u een uitgebreide vraag, dan vragen wij een consult in te boeken.


3. Afspraken

Ondanks de drukte in de huisartsenpraktijk willen zowel arts als patiënt de best mogelijke zorg. Wederzijds begrip en een goede planning zijn daarom erg belangrijk. 

  • Echt dringende zorg krijgt voorrang; neem hiervoor telefonisch contact op met de praktijk. Bij twijfel zal een arts beslissen over de dringendheid van uw probleem (mogelijk niet uw vaste huisarts).
  • Boek afspraken zoveel mogelijk online. Is de agenda online volzet? Bel dan naar de praktijk. We zoeken een oplossing voor problemen die niet kunnen wachten.
  • Bent u niet zeker wat u met een medisch probleem moet doen? Vul dan gerust deze online triage-tool in: www.moetiknaardedokter.be
  • Plan niet-dringende afspraken en opvolgafspraken ruim op tijd.
  • Maandagen, brugdagen en de dag na een feestdag/verlengd weekend zijn meestal heel druk, waardoor het niet de meest geschikte dagen zijn voor opvolgafspraken.
  • Het komt steeds vaker voor dat patiënten een afspraak missen zonder die te annuleren of ons op de hoogte te brengen. Het is jammer dat op die manier andere patiënten de vrijgekomen plaats niet kunnen innemen en soms moeten wachten tot de volgende dag. Daarom voelen wij ons genoodzaakt de ‘No Show’-regel in te voeren. Die houdt in dat u €20 zal moeten betalen, zonder tussenkomst van uw mutualiteit, wat u wordt aangerekend hetzij tijdens uw volgende consultatie bij de arts hetzij via een brief. Voor een dubbele afspraak zal €30 worden aangerekend. Indien er sprake is van overmacht (ziekenhuisopname, ongeval onderweg...) houden wij daar uiteraard rekening mee.


4. Huisbezoeken

Huisbezoeken worden uitsluitend gereserveerd voor de oudere populatie waarvan de mobiliteit erg beperkt is.