Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Eerst en vooral verkleint het risico op tal van aandoeningen (diabetes, hart- en vaatziekten, longkanker…) door een gezonde levensstijl aan te nemen. Daarnaast beschikken wij in onze praktijk over efficiënte screeningsmethoden om verscheidene kankers in een vroeg stadium op te sporen en over vaccins die patiënten kunnen beschermen. Kortom, niet alleen u maar ook wij als artsen nemen een belangrijke rol aan wanneer het gaat over preventie. 

Bent u zelf ouder dan 25 jaar, neem dan volgende overwegingen in acht:

  • Screening
  • Vaccinaties
    • Jaarlijkse griepvaccinatie: terugbetaald > 50 jaar of bij chronische aandoeningen
    • Vijfjaarlijkse vaccinatie tegen de pneumokok (verwekker longontsteking) bij bepaalde doelgroepen
    • Herhalingsvaccinatie tetanus: 10-jaarlijks
    • Herhalingsvaccinatie mazelen-bof-rubella voor volwassenen geboren tussen 1970-1985 die geen mazelen hebben doorgemaakt en geen of slechts één vaccin gehad hebben.

Twijfel niet één van de artsen hierover aan te spreken. Ook voor voedingsadvies, rookstopbegeleiding e.d. kan u bij ons terecht.